6909398580,6936820368 3ης Σεπτεμβρίου 159, Αθήνα karfis.georgios@gmail.com